การ ทำตาสองชั้น ถือเป็นเรื่องของความสวยความงามที่ไม่มีใครยอมใคร เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของใจ อีกทั้งคนจะสวยได้ ดั่งคำพูดที่ว่า ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง แต่จะให้แต่งบ่อยเพื่อปิดจุดด้อยของเรานั้น...

read more